پمپ لئو- 1اسب جتی-پروانه استیل
پمپ لئو
1 اسب جتی
پروانه استیل
شفت استیل
24 ماه گارنتی
قیمت:2.150.000
پمپ لئو
پمپ لئو
2 اسب بشقابی
پروانه برنجی
شفت استیل
24ماه گارانتی
قیمت:4.380.000
پمپ لئو
پمپ لئو
1 اسب بشقابی
پروانه برنجی
شفت استیل
24 ماه گارنتی
قیمت:2.170.000

2 دیدگاه برای “پمپ لئو”